• ++32 2 518 18 18

 

Beste Collega,

Betreft : GSK-BVP Pulmonology Awards Day - 8 mei 2019

De voorstelling van de wetenschappelijke abstracts voor de “GSK-BVP Awards in Pulmonology” vindt plaats op woensdag 8 mei 2019 in het Hotel HILTON Brussels Grand Place.

Een interuniversitaire jury zal twee “Basic Science Awards” en twee “Clinical Science Awards” toekennen na evaluatie van de Engelstalige presentaties door de  kandidaten. Reglement en inschrijving vindt u in dit document.

De officiële uitreiking van de Awards is gepland op ons volgende congres "Belgian Pneumology Days", die plaats vindt op 29 en 30 november 2019 in het Congrescentrum Dolce Terhulpen.

Mogen we vragen deze informatie zo ruim mogelijk te delen met de leden van uw afdeling die mogelijk geïnteresseerd zijn voor deelname ?

Deelnemers moeten hun aanvraagformulier meesturen met de abstract (in het Engels –  maximaal één A4-pagina) per mail naar  voor 24 april 2019 ten laatste.  

Aanvraagformulieren die na deze datum worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

We blijven tot uw beschikking voor alle andere informatie die u mogelijk nodig heeft.

Met de meeste hoogachting,

 

Prof. Guy Brusselle                                                                         Prof. Wim Janssens

Wetenschappelijk Secretaris                                                      Voorzitter