• ++32 2 518 18 18

De Prof.J.C. Yernault Prijs voor Pneumologie bekroont de twee beste voorstellingen van een klinisch geval. Vanaf 2015 wordt een hoofdprijs van 2500 euro en een tweede prijs van 1000 euro voorzien. Het aantal orale presentaties wordt beperkt tot 12. Er zal een preselectie gemaakt worden en de niet-geselecteerde kandidaten zullen hun presentatie onder postervorm tentoon stellen tijdens de eindejaarsmeeting. 

Het reglement van deze prijs wordt verder vermeld en is ook te vinden op de website van de BVP (www.bvp-sbp.org) of verkrijgbaar op het secretariaat.

Gelieve uw abstract (max. 1 A4 blad) - liefst elektronisch - te sturen naar het BVP secretariaat vóór 31 oktober 2018.

             - reglement

             - laureaten