• ++32 2 518 18 18

Prijs A. de Falloise 2018

 

Vijfjaarlijkse Prijs Arthur de Falloise : Reglement

  1. Deze prijs, ter waarde van € 2.000 wordt sinds 1969 vijfjaarlijks toegekend door de Stichting tegen de Tuberculose en de Respiratoire Aandoeningen (S.O.N.) en bekroont het beste onuitgegeven artikel of een reeks van reeds uitgegeven artikels in het domein van de fysiologie of de pathologie van de respiratoire organen, met het doel om de strijd tegen tuberculose of de strijd tegen respiratoire aandoeningen aan te moedigen.

  2. Kandidaten moeten Belg zijn, arts, hebben hun diploma minder dan 15 jaar geleden behaald aan een Belgische universiteit en moeten lid zijn van de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

  3. De werken moeten in het Frans, het Nederlands of in het Engels worden opgesteld.

  4. De deadline voor het indienen van kandidaturen is 31 september. De documenten worden elektronisch toegestuurd op het secretariaat van de Vereniging, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel ().

    De kandidaten worden verzocht een curriculum vitae toe te voegen.

  5. De ingediende kandidaturen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de leden van het Bureau der Vereniging, aangevuld met de universitaire diensthoofden pneumologie die niet in het bureau van de vereniging vertegenwoordigd zijn.

  6. De Stichting tegen Tuberculose en de Respiratoire Aandoeningen behoudt het recht om de prijs niet toe te kennen, dit in het geval van een tekort aan kandidaturen of aan een onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit van de ingezonden werken.