• ++32 2 518 18 18

De Prof. R. Pauwels Wetenschappelijke Prijs in Pneumologie wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgereikt en bekroont het beste originele artikel rond een pneumologische topic verschenen in een peer review internationaal tijdschrift. 

Limietdatum voor inzenden is 15 oktober 2019. Hierbij het reglement.