• ++32 2 518 18 18

 

Doelstellingen

- Het bevorderen van interdisciplinaire contacten tussen pneumologen en kinderartsen en het opbouwen van een wederzijdse wetenschappelijke samenwerking

- Erkenning van de bijzondere expertise in de kinderpneumologie als subspecialisme of de bijzondere beroepstitel bevorderen

- Erkenning door de overheid als gesprekspartner

Samenstelling Bestuur 2018-2019

Voorzitter : Verhulst Stijn

Secretaris : Pierart Frédéric

Leden: Bodart Eddy, Hanssens Laurence, Sauer Kate, Willekens Julie.

 

Activiteiten

De BKKL organiseert een tot tweemaal per jaar een avondvergadering voor de kinderlongartsen.

Zij werkt ook actief mee aan het opstellen van het programma van de eindejaarsmeeting van de BVP.