• ++32 2 518 18 18

Thoracale endoscopie

 

Doelstellingen

Thoracale endoscopie, en meer in het algemeen interventionele pneumologie, blijft een evoluerend en intrigerend domein in de respiratoire geneeskunde. Zowel het correct gebruik van routine technieken (zoals bronchoscopie, thoraxdrainage enz..) als de implementatie van  nieuwere technieken vormen een blijvende uitdaging voor  de dagelijkse praktijk van elke longartsenpraktijk.

De werkgroep, als deel van de BVP/SBP heeft een wetenschappelijk karakter. De werkgroep wil ook een discussieforum en aanspreekpunt zijn voor longartsen geïnteresseerd in endoscopie en interventionele pneumologie. Onderwerpen zoals harmonisatie van de endoscopie-opleiding, terugbetalingsproblematiek van nieuwe technieken, organisatie en uitvoering van klinische studies komen tijdens de vergaderingen aan bod. De werkgroep organiseert sinds 2011 eendaagse inleidende trainingscursus voor toekomstige longartsen bij het begin van hun specialiteitsopleiding (4e jaar-assistenten –zie verder).

Iedere longarts, met interesse voor endoscopie is van harte welkom in de groep.  Een actieve inbreng in de werkgroep (discussie, bijwonen vergaderingen, deelname aan activiteiten/congressen) is wordt dan wel verwacht.   De werkgroep wil  minstens twee maal per jaar samen te komen - dit wordt op dezelfde dag georganiseerd als de bijeenkomst van de werkgroep thoracale oncologie van de SBP/BVP (waarbij alternerend eerst de werkgroep thoracale endoscopie en aansluitend dan de werkgroep respiratoire oncologie vergadert, of omgekeerd) .

 

Structuur

De groep wordt geleid door een voorzitter en een secretaris. De voorzitter organiseert en leidt de vergaderingen en stelt een agenda op.  De voorzitter en de secretaris worden door de leden van de groep verkozen, en worden om de twee jaar vervangen.  De voorzitter kan opgevolgd worden door de zetelende secretaris.

2009-2010 : K Tournoy (President) - C Dooms (Secretary)

2011-2012 : C Dooms (President) - D Leduc (Secretary)

2013-2014 : D Leduc (President) - T Pieters (Secretary)

2015-2016 : T. Pieters (President) - T. Malfait (Secretary)

2017-2018 : T. Malfait (President) - J. Yserbyt (Secretary)

 

Samenstelling   Leden

P. Alexander, A. Bolly, B. Bondue, K. Carron, F. Clinckart, J.L. Corhay,  K. Cuppens, T. De Keukeleire, R. De Pauw, I. Demedts, J.P. d' Odémont, C. Dooms, Ch. Doyen, P. Driesen,  B. Duysinx, J. Faber, D. Galdermans , P. Germonpré, O. Gilbert,  V. Heinen, A. Janssens,  D. Leduc, Th. Malfait, A. Malfroot, H. Mariën, V. Ninane, S. Ocak, K. Pat, Ph. Pierard,  Th. Pieters, A. Pletinckx, C. Pollefliet, P. Ravez, L. Schrevens, H. Slabbynck, K. Tournoy, B. Van den Berghe, G. Vandermoten, S. Van Grieken, J. Yserbyt.

 

 

Jaarlijkse eendaagse klinische trainingscursus voor longartsen in opleiding

Sinds 2011 organiseert de werkgroep ieder jaar een vormingsdag over thoracale endoscopie. Deze cursus wordt ingericht voor eerstejaarsassistenten in opleiding pneumologie (artsen die de drie jaar truncus communis inwendige geneeskunde hebben beëindigd en die de specialisatieopleiding voor longarts hebben gestart). Daarom wordt de opleiding georganiseerd in de maand oktober. De cursus omvat theoretische sessies over bronchoscopie en ook praktische workshops in kleine groepen (met training op dummy’s, real life casussen, thoracale ultrasonografie).

Een voorbeeld van een programma(link)

Organisatie      
            2011 : UZ Leuven - Dr Dooms
 2012 : Hopital Erasme Bruxelles - Dr Leduc
 2013 : CHU Saint Luc Bruxelles - Dr Pieters
 2014 : OLV Aalst - Dr Tournoy 
 2015 : UZ Brussel - Dr. De Keukeleire
 2016 : UCL Namur-Mont-Godinne - Prof.S. Ocak
2017 : UZGent - T. Malfait

Richtlijnen en links

De werkgroep is vooral een wetenschappelijke groep. Hierbij willen we niet enkel de gangbare richtlijnen in verbande met interventionele pneumologie in de praktijk toegepast zien, maar willen we ook het klinisch wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Belgische richtlijnen over thoracale endosonografie werden gepubliceerd door de werkgroep (zie link onderstaand), en andere wetenschappelijke verslagen werden geschreven (zie link onderstaand).

Links :

- BMSO guideline thoracic endosonography

- ERJ publication on sarcoidosis

- Respiration publication on stents

- andere ??